Μέχρι πότε η προκήρυξη ΑΣΕΠ 1κ 2022;

Η προκήρυξη 1Κ/2022 είναι η πρώτη του ΑΣΕΠ για το 2022 και θα δώσει εργασία σε 15 άτομα πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης.

Θα εργαστούν στην Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών που ανήκει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 8 Φεβρουαρίου και λήγει στις 22 Φεβρουαρίου 2022.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κάνουν ηλεκτρονική «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση» στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

Οι ειδικότητες είναι οι παρακάτω

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) – 12 θέσεις

-ΠΕ Γεωτεχνικών (ειδ. Γεωλόγων),
-ΠΕ Γεωτεχνικών (ειδ. Δασολόγων),
-ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού,
-ΠΕ Μηχανικών (ειδ. Μεταλλειολόγων),
-ΠΕ Μηχανικών (ειδ. Μεταλλείων και Μεταλλουργών) και
-ΠΕ Περιβάλλοντος (ειδ. Χημικών).

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) – 3 θέσεις

-ΤΕ Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος,
-ΤΕ Μηχανικών (ειδ. Τοπογράφων Μηχανικών) και
-ΤΕ Πληροφορικής.