Προκήρυξη αστυνομία 2022 χωρίς πανελλήνιες: Μέχρι πότε οι αιτήσεις;

Η Ελληνική αστυνομία έβγαλε προκήρυξη και θα δώσει εργασία σε όσους στείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Η προκήρυξη στην αστυνομία έχει να κάνει με θέσεις εργασίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη Κομοτηνή και Διδυμότειχο και θα βρουν δουλειά 105 νέοι υπάλληλοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.

Πιο συγκεκριμένα αναζητούνται οι παρακάτω ειδικότητες: ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ, ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ, ΥΕ ΛΑΝΤΖΕΡΩΝ, ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ και ΥΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ.

Ειδικότερα, με νέα προκήρυξη, η Ελληνική Αστυνομία ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά τριάντα οκτώ για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών και την ενίσχυση των Υπηρεσιακών Συνεργείων της Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας που εδρεύει στους Δήμους Αχαρνών και Καλλιθέας και της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών Βορείου Ελλάδος που εδρεύει στο Δήμο Θέρμης και συγκεκριμένα του εξής ανά Υπηρεσία τόπο απασχόλησης ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης αριθμού ατόμων.

Προκήρυξη αστυνομία 2022 χωρίς πανελλήνιες αίτηση
Προκήρυξη αστυνομία 2022 χωρίς πανελλήνιες (unsplash)

Οι ειδικότητες που ζητούνται:
ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων (Αυτοκινήτων) (για τις Αχαρνές Αθηνών) – 12 θέσεις
ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων (Δικύκλων) – (για τις Αχαρνές Αθηνών) – 4 θέσεις
ΔΕ Τεχνιτών Αμαξωμάτων (Φανοποιών) (για τις Αχαρνές Αθηνών) – 2 θέσεις
ΔΕ Τεχνιτών Εργαλειομηχανών (ΦρεζαδόροςΤορναδόρος) (για τις Αχαρνές Αθηνών) – 1 θέση
ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκινήτων (για τις Αχαρνές Αθηνών) – 4 θέσεις
ΔΕ Τεχνικών Ηλεκτρονικών (για την Καλλιθέα Αθηνών) – 4 θέσεις

ΔΕ Τεχνικών Ψυκτικών Εγκαταστάσεων (για την Καλλιθέα Αθηνών) – 1 θέση
ΔΕ Ξυλουργών (για την Καλλιθέα Αθηνών) – 1 θέση
ΔΕ Σιδεράδων – Αλουμινάδων (για την Καλλιθέα Αθηνών) – 1 θέση
ΔΕ Οικοδόμων (για την Καλλιθέα Αθηνών) – 1 θέση
ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων (Αυτοκινήτων) (για την Θέρμη Θεσσαλονίκης) – 4 θέσεις
ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων (Δικύκλων) (για την Θέρμη Θεσσαλονίκης) – 1 θέση
ΔΕ Τεχνιτών Αμαξωμάτων (Φανοποιών) (για την Θέρμη Θεσσαλονίκης) – 1 θέση
ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκινήτων (για την Θέρμη Θεσσαλονίκης) – 1 θέση

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας Π Κανελλοπούλου 4 Τ Κ 101 77 ΑΘΗΝΑ απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού/Τμήμα Προσωπικού μέχρι 12 Ιουλίου.

Στην παρένθεση μπορείτε να δείτε όλες τις προκηρύξεις για την αστυνομία (http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=blogcategory&id=2448&Itemid=2748&lang=)