Προκήρυξη δικαστικών υπαλλήλων 2023

προκηρυξη δικαστικων υπαλληλων

Τελείωσαν οι αιτήσεις για τον διαγωνισμό για τις προσλήψεις δικαστικών υπαλλήλων.

Θα βρουν εργασία 311 άτομα αφού πρώτα εκπαιδευτούν στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.

Μετά την εκπαίδευση θα βρουν εργασία σε θέσεις δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου γραμματέων στο Συμβούλιο της Επικρατείας, τα Πολιτικά και Ποινικά Δικαστήρια, τις Εισαγγελίες και τα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια.

Η υποβολής των αιτήσεων για την προκήρυξη δικαστικών υπαλλήλων, έληξε την 29η Μαρτίου 2023.

Πρόσφατα ανακοινώθηκε από την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών ο πίνακας των υποψηφίων για την προκήρυξη δικαστικών υπαλλήλων που γίνονται δεκτοί για να συμμετάσχουν στον επικείμενο διαγωνισμό των δικαστικών υπαλλήλων, καθώς και ο πίνακας των αποκλειομένων από το διαγωνισμό.

Υπενθυμίζουμε ότι 311 επιτυχόντες του διαγωνισμού για την προκήρυξη δικαστικών υπαλλήλων, πρόκειται να αναλάβουν θέσεις εκπαιδευόμενων Γραμματέων στο Συμβούλιο της Επικρατείας, τα Πολιτικά και Ποινικά Δικαστήρια, τις Εισαγγελίες και τα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια.

Οι υποψήφιοι για τις προσλήψεις δικαστικών υπαλλήλων στα δικαστήρια, θα δώσουν γραπτή εξέταση σε θέμα γενικής παιδείας, σε θέμα σχετικό με την οργάνωση και λειτουργία των δικαστηρίων και των Εισαγγελιών, σε στοιχεία δικαίου, ιδίως Συνταγματικού και Δικονομικού.

Οι επιτυχόντες για τις προσλήψεις δικαστικών υπαλλήλων στα δικαστήρια, συμμετέχουν στο δεύτερο στάδιο, το οποίο περιλαμβάνει προφορική εξέταση των υποψηφίων, σε αντικείμενα στα οποία εξετάστηκαν γραπτώς.

Τα τελικά αποτελέσματα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.

Τέλος, οι 311 εκπαιδευόμενοι πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου Γραμματέων στο Συμβούλιο της Επικρατείας, τα Πολιτικά και Ποινικά Δικαστήρια, τις Εισαγγελίες και τα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια