Πότε αρχίζει η προκήρυξη για την δημοτική αστυνομία 2022;

Έρχονται χιλιάδες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ για την δημοτική αστυνομία

Έρχονται πάνω από 1.500 θέσεις εργασίας στη δημοτική αστυνομία από την προκήρυξη που θα δημοσιευθεί.

Με πάνω από 1.500 άτομα θα στελεχωθεί η Δημοτική Αστυνομία σε όλη τη χώρα.

Πότε θα βγει η προκήρυξη για την δημοτική αστυνομία 2022

Εντός του Νοεμβρίου θα είναι έτοιμη η προκήρυξη, ενώ οι αιτήσεις θα υποβληθούν έως το τέλος της χρονιάς.

Με πάνω από 1.500 άτομα θα στελεχωθεί η Δημοτική Αστυνομία σε όλη τη χώρα.
Με πάνω από 1.500 άτομα θα στελεχωθεί η Δημοτική Αστυνομία σε όλη τη χώρα.

Ποια θα είναι τα προσόντα για την προκήρυξη της δημοτικής αστυνομίας 2022

Απαιτείται οι υποψήφιοι για την δημοτική αστυνομία, να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί, είτε το 30ο έτος είτε το 26ο έτος για κάποιους κλάδους.

Για τα φυσικά προσόντα των υποψηφίων γυναικών για την προκήρυξη στην δημοτική αστυνομία, προβλέπεται να έχουν ανάστημα, χωρίς υποδήματα, τουλάχιστον 1,67 μέτρα ενώ για τους άνδρες παραμένει ως απαιτούμενο ύψος το 1,70 μέτρα.

Θα πρέπει να ξέρουν μία ξένη γλώσσα

Απαιτείται να ξέρουν είτε Αγγλικά, ή Γαλλικά, ή Ιταλικά, ή Γερμανικά, ή Ισπανικα σε επίπεδο τουλάχιστον «Πολύ Καλά», για τους αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ και «Καλά», για τους αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ως τυπικό προσόν για τους υποψηφίους για την προκήρυξη στην δημοτική αστυνομία, συμπεριλαμβάνεται και η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η μοριοδότηση των υποψηφίων γίνεται με βάση τον βαθμό τίτλου σπουδών, την εντοπιότητα, τη γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας και την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του τέκνου πολυτέκνου.