Προκήρυξη ΕΠΟΠ 2022: Δείτε τα αποτελέσματα για ξηρά, ναυτικό και αεροπορία

προκηρυξη εποπ 2022, εποπ 2022, προκηρυξη εποπ πολεμικο ναυτικο, εποπ αεροπορια
Δείτε εδώ τα αποτελέσματα ΕΠΟΠ 2022

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για την προκήρυξη ΕΠΟΠ 2022.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο των διαγωνισμών πρόσληψης ΕΠΟΠ στον Στρατό Ξηράς, στο Πολεμικό Ναυτικό, στην Πολεμική Αεροπορία και στο Κοινό Νομικό Σώμα, αναρτήθηκαν οι Πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων.

Που βλέπετε τα αποτελέσματα για τις προκηρύξεις ΕΠΟΠ 2022

Για την προκήρυξη επόπ 2022 στο στρατό ξηράς, μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα στο www.army.gr.

Για την προκήρυξη ΕΠΟΠ στο πολεμικό ναυτικό, θα βρείτε τα αποτελέσματα στο www.hellenicnavy.gr.

Για τα αποτελέσματα ΕΠΟΠ αεροπορίας στο www.haf.gr και τέλος για το Κοινό Νομικό Σώμα στο www.stratologia.gr.

Πως ενημερώνονται οι απορριπτέοι της προκήρυξης ΕΠΟΠ

Οι απορριπτέοι υποψήφιοι ενημερώνονται για τον λόγο απόρριψης τους με αποκλειστικά δική τους ευθύνη από τις σχετικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Για τον Στρατό Ξηράς στο epop.army.gr, για το Πολεμικό Ναυτικό στο epop.hellenicnavy.gr, για την Πολεμική Αεροπορία στο epop.haf.gr και για το Κοινό Νομικό Σώμα στο epopnom.army.gr.