Έρχεται προκήρυξη για την αστυνομία 2023

προκηρυξη αστυνομια 2023

Η αστυνομία προκηρύσσει διαγωνισμό για την πλήρωση 36 οργανικών θέσεων Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων του τομέα Υγειονομικού με σκοπό την συμπλήρωση των θέσεων που δεν καλύφθηκαν.

Νέα προκήρυξη για προσλήψεις στην αστυνομία

Η προκήρυξη για την αστυνομία 2023 έχει να κάνει με γιατρούς με βαθμό υπαστυνόμου α.

Σε αυτό τον τομέα θα προσληφθούν 9 άτομα με ειδικότητα Παθολόγου, 13 με ειδικότητα Ψυχιάτρου και ένας με ειδικότητα Πνευμονολόγου.

Δεκατρείς προσλήψεις θα γίνουν από την προκήρυξη της αστυνομίας για ψυχολόγους.

Πιο συγκεκριμένα θα προσληφθούν 13 ψυχολόγοι.

Πότε θα γίνει η αίτηση για την προκήρυξη της αστυνομίας 2023

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πάνε στο κοντινό αστυνομικό τμήμα ή σταθμό.

Θα πρέπει αυτοπροσώπως να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Θα πρέπει να έχουν μαζί τους και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, από την 10-07-2023 μέχρι και την 15:00’ ώρα της 10-08- 2023.

Όσοι μένουν στο εξωτερικό, μπορούν να κάνουν αίτηση στο κοντινότερο προξενείο στην χώρα που διαμένουν.