Προκήρυξη ΟΣΕ 2022: Πότε θα κάνετε αίτηση;

117 νέες προσλήψεις θα έρθουν στον ΟΣΕ μέσα από προκήρυξη

Προσλήψεις ΟΣΕ σε λίγες μέρες όχι μέσω του ΑΣΕΠ και άλλες απευθείας από τον οργανισμό. Μόνιμο προσωπικό θα βρει θέσεις εργασίας στον ΟΣΕ χωρίς τον ΑΣΕΠ αλλά απευθείας στον οργανισμό. Στο αρμόδιο υπουργείο βρίσκεται η προκήρυξη του ΟΣΕ για την πρόσληψη 117 μονίμων υπαλλήλων στην υπηρεσία.

Οι ειδικότητες για προσλήψεις ΟΣΕ είναι σταθμαρχών, χειριστών μηχανημάτων έργου, προσωπικό ελιγμών, τεχνιτών ηλεκτρολόγων και τεχνιτών ηλεκτρονικών. Όλες οι ειδικότητες είναι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

προκήρυξη ΟΣΕ 2022
προκήρυξη ΟΣΕ 2022

Δεν θα είναι οι μοναδικές θέσεις εργασίας μιας και θα γίνουν και άλλες νέες προσλήψεις στον ΟΣΕ. Οι περισσότερες θέσεις εργασίας θα προκηρυχθούν από τον ΟΣΕ, έπειτα από τη δημοσίευση των σχετικών υπουργικών αποφάσεων και ένας μικρός αριθμός μέσω ΑΣΕΠ.

Όλα θα γίνουν σε σύντομο χρονικό διάστημα και ίσως μετά τον Αύγουστο μιας και όσοι προσληφθούν θα εργαστούν στο σιδηροδρομικό δίκτυο που χρήζει βελτίωσης.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο σύστημα του ΟΣΕ και εκεί θα επισυνάπτονται και τα δικαιολογητικά.