ΟΣΕ προκήρυξη: Πως θα κάνετε αίτηση;

Πως θα κάνετε αίτηση για τις προσλήψεις στον ΟΣΕ- Γράφει ο Γιώργος Κουτσελίνης – πηγή φωτογραφίας:unsplash

Δείτε ποια είναι η προκήρυξη ΑΣΕΠ για προσλήψεις στον ΟΣΕ. Μπορούν να κάνουν αίτηση και οι απόφοιτοι Λυκείου και ΙΕΚ. Οι ενδιαφερόμενοι, πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής για θέσεις εργασίας στον ΟΣΕ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι αιτήσεις για την πλήρωση 90 μόνιμων θέσεων, στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. (ΟΣΕ Α.Ε.).

Πρόκειται για προκήρυξη όπου θα βρουν θέσεις εργασίας στον ΟΣΕ ενενήντα άτομα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και διαφόρων ειδικοτήτων.

Οι ενδιαφερόμενοι για την προκήρυξη στον ΟΣΕ, πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ιστοσελίδα του ΟΣΕ ΑΕ, επιλέγοντας τον σύνδεσμο: Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προσλήψεων του ΟΣΕ ΑΕ.

Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για τις προσλήψεις στον ΟΣΕ

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη στον ΟΣΕ ξεκίνησε Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου και λήγει στις 2 Ιανουαρίου 2023. Οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στην εταιρεία ΟΣΕ Α.Ε. καθημερινά (09:00-15:00), στα τηλέφωνα 210-5297843 και 210-5297898 (για θέματα της προκήρυξης).