Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για την προκήρυξη της ΔΕΗ 2022;

Η προκήρυξη για την ΔΕΗ έχει δοθεί στην δημοσιότητα. Δείτε που θα απασχοληθούν τα 40 άτομα που θα βρουν εργασία στην επιχείρηση.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει σε λίγες μέρες και λήγει μετά την γιορτή του Πάσχα. Δείτε αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα.

40 άτομα θα έχουν την δυνατότητα να βρουν εργασία στην ΔΕΗ. Η επιχείρηση θα δώσει στους επιλαχόντες συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Ζητά προσωπικό πανεπιστημιακής, τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ΔΕΗ προκήρυξη 2022: Κατά καιρούς η επιχείρηση δημοσιεύει αρκετές προκηρύξεις που έχουν να κάνουν με θέσεις εργασίας. Η προκήρυξη της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού εκδόθηκε και ξεκινά την Δευτέρα 18 Απριλίου 2022.

40 άτομα όπως θα δείτε παρακάτω θα έχουν την δυνατότητα να κάνουν συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, πανεπιστημιακής, τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Να σημειωθεί ότι όλες οι θέσεις εργασίας αφορούν την γενική διεύθυνση διαχείρισης ενέργειας της ΔΕΗ που εδρεύει στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών.

Η προκήρυξη της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού εκδόθηκε και ξεκινά την Δευτέρα 18 Απριλίου 2022.
Η προκήρυξη της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού εκδόθηκε και ξεκινά την Δευτέρα 18 Απριλίου 2022.

Οι νεοπροσλαμβανόμενοι θα εκπαιδεύονται και θα ασκούν τα καθήκοντα τους, υπό την καθοδήγηση έμπειρου προσωπικού της ΓΔ/ΔΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και ειδικά προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» και τα απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά.

Κάθε υποψήφιος επιτρέπεται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο Κατηγορίας Εκπαίδευσης (Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε.).

Στην αίτησή του ο υποψήφιος θα δηλώνει τη σειρά των προτιμήσεών του για τις θέσεις στις οποίες επιθυμεί να προσληφθεί και μέχρι του συνολικού αριθμού των θέσεων της Κατηγορίας Εκπαίδευσης (Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε.)

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει τη Δευτέρα 18 Απριλίου και λήγει τη Δευτέρα, 9 Μαΐου 2022 και ώρα 14:00.

Οι ειδικότητες που ζητούνται στην προκήρυξη ΔΕΗ 1 2022 κατανέμονται ανά βαθμίδα εκπαίδευσης. Παρακάτω θα δείτε ποιες είναι οι ειδικότητες για την προκήρυξη της ΔΕΗ.

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΠΕ ή Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΠΕ, Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΠΕ ή Πτυχιούχοι Φυσικοί ΠΕ, Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΠΕ, Διπλωματούχοι Μηχανικοί Παραγωγής Και Διοίκησης ΠΕ, Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί ΠΕ, Πτυχιούχοι Μαθηματικοί ΠΕ, Πληροφορικής ΠΕ, Πτυχιούχοι Οικονομικοί ΠΕ Κατεύθυνσης Χρηματοοικονομικής, Πτυχιούχοι Οικονομικοί ΠΕ. Πτυχιούχοι Διοικητικοί ΠΕ, Πτυχιούχοι Διοικητικοί ΠΕ ή Πτυχιούχοι Οικονομικοί ΠΕ

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Τε, Πληροφορικής ΤΕ

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διοικητικοί / Οικονομικοί ΔΕ

Τα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα και κριτήρια που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, υποβάλλονται στη ΔΕΗ Α.Ε..

Τέλος, τονίζεται ιδιαιτέρως, ότι τα προσόντα, τα κριτήρια που αναγράφονται από τον υποψήφιο στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής του, πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών.