Προκήρυξη υπουργείο πολιτισμού: Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα;

προκηρυξη υπουργειου πολιτισμου

Λήγουν οι αιτήσεις για τις 1.528 θέσεις στο υπουργείο Πολιτισμού μέσα από την προκήρυξη.

Η προκήρυξη υπουργείο πολιτισμού, αφορά την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά χιλίων πεντακοσίων είκοσι οκτώ ατόμων για την κάλυψη αναγκών στους Αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Για την προκήρυξη του υπουργείου πολιτισμού ζητούνται οι εξής ειδικότητες όπως ΤΕ Λογιστών ΔΕ Φύλαξης, Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων ΔΕ Φύλαξης, Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων και ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας.

Τα αποτελέσματα για την προκήρυξη πολιτισμού αναμένεται να βγουν το καλοκαίρι.