Μέχρι πότε η προθεσμία για τις προκηρύξεις 2021 ΕΠΟΠ;

100 θέσεις ΕΠΟΠ ανακοίνωσε το υπουργείο εθνικής άμυνας- Δείτε ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση.

Πρόκειται για 100 θέσεις ΕΠΟΠ, ανδρών και γυναικών ειδικότητας βοηθού Νοσηλευτικής στο Πολεμικό Ναυτικό για τις εξειδικεύσεις του παραρτήματος «Α» της παρούσας, στο οποίο αναφέρεται ό αριθμός των θέσεων ανά εξειδίκευση και οι αντίστοιχες γραμματικές γνώσεις που απαιτούνται.

Οι επαγγελματίες Οπλίτες πρέπει να έχουν τα παρακάτω προσόντα:

Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια
Να έχουν συμπληρώσει το 180ο έτος και να μην έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας τους κατά το έτος κατάταξης στις Ένοπλες Δυνάμεις (γεννηθέντες 11-94 έως 31-12-2002). Οι υπηρετούντες ως οπλίτες βραχείας ανακατάταξης να μην έχουν υπερβεί το 31 έτος της ηλικίας τους κατά το έτος κατάταξή στους ως Επαγγελματίες Οπλίτες.

Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,60 μ. οι άνδρες και 1,55μ. οι γυναίκες
Να έχουν γραμματικές γνώσεις
Να είναι ικανοί κατηγορίας πρώτης ή δεύτερης, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την εξέταση της σωματικής ικανότητας των στρατεύσιμων
Να έχουν, όσοι ήδη υπηρετούν, θετική εισήγηση για κατάταξη από τον τελευταίο Διοικητή τους.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 7/8/2021