Προκήρυξη
Προκήρυξη

Προκήρυξη Εμπορικού Ναυτικού 2024 αιτήσεις: Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα;

Πότε ξεκινά η προκήρυξη του εμπορικού ναυτικού 2024 και πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα

προκήρυξη Εμπορικού Ναυτικού 2024 αιτήσεις, αποτελέσματα
Προκήρυξη

Πότε ξεκινά η προκήρυξη Εμπορικού Ναυτικού 2024: Μέχρι πότε οι αιτήσεις και πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα;

Η προκήρυξη του εμπορικού ναυτικού συνήθως βγαίνει μέσα στον Μάρτιο και οι αιτήσεις γίνονται μέχρι τα τέλη Απριλίου.

Το ίδιο είχε γίνει το 2023. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το διαδίκτυο σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες υποβολής τους.

Όλοι οι υποψήφιοι από την 17-03-2023 έπρεπε να υποβάλλουν αίτηση, ηλεκτρονικά ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Παραρτήματος Ε΄ της Προκήρυξης Διαγωνισμού.

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης οφείλουν να υποβάλλουν σε οποιαδήποτε ΑΕΝ (Παράρτημα Γ΄) κανονικά και πλήρη τα δικαιολογητικά τους, προκειμένου να γίνει αποδεκτή η αίτησή τους.

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών (που θα συνοδεύονται από το αποδεικτικό της αίτησης που υπέβαλαν ηλεκτρονικά στο ΥΝΑΝΠ), έληξε στις 27-04-2023.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα που αναγράφονται στη σχετική προκήρυξη.

Προκήρυξη Εμπορικού Ναυτικού 2024 αιτήσεις και αποτελέσματα

Για το 2024 δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί οι ημερομηνίες για την προκήρυξη εμπορικού ναυτικού.

Διευκρινίζεται ότι, όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, πρέπει υποχρεωτικά να ακολουθήσουν τις διαδικασίες της προκήρυξης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανεξάρτητα αν είχαν ή όχι δηλώσει προτίμηση για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού με την Αίτηση – Δήλωση, την οποία είχαν καταθέσει στο Λύκειο τους.