Προσλήψεις αναπληρωτών 2022: Πότε αρχίζουν οι δηλώσεις για τις περιοχές;

Ποια είναι η επόμενη φάση για τις προσλήψεις αναπληρωτών

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για υποβολή αίτησης ή δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή ωρομισθίων το σχολικό έτος 2022-2023.

Οι αιτήσεις προτίμησης περιοχών υποβάλλονται από την Τρίτη 16 Αυγούστου έως και την Τρίτη 23 Αυγούστου μέσω του Ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή αλλιώς του Ο.Π.ΣΥ.Δ.

Προσλήψεις αναπληρωτών 2022
Προσλήψεις αναπληρωτών 2022 φωτογραφία: Dan Dimmock

Θα πρέπει να δηλώσουν περιοχές προτίμησης για πρόσληψη τους ως αναπληρωτών, πλήρους ή και μειωμένου ωραρίου ή και ως ωρομισθίων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως ενός διδακτικού έτους.

Έχει να κάνει με τη γενική εκπαίδευση, την ειδική αγωγή και εκπαίδευση, τα μουσικά σχολεία, τα καλλιτεχνικά σχολεία, τα σχολεία εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, το σχολείο ευρωπαϊκής παιδείας Ηρακλείου Κρήτης (ΣΕΠ), τη Σιβιτανίδειο σχολή τεχνών και επαγγελμάτων, τις δομές υποδοχής για την εκπαίδευση των προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.), τα Κέντρα διεπιστημονικής αξιολόγησης, συμβουλευτικής και υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και στις σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν σε καταστήματα κράτησης, κατά περίπτωση, για το σχολικό έτος 2022 – 2023.