Πότε ξεκινούν οι προσλήψεις αναπληρωτών;

Προσλήψεις αναπληρωτών: Πότε αρχίζουν και σε ποιες θέσεις θα απασχοληθούν;

114 προσλήψεις προορίζονται για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και στη Γενική Εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας.

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση θα εργαστoύν 8 εκπαιδευτικοί στην Ειδική Αγωγή.

31 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στη Γενική Εκπαίδευση και 49 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στη Γενική Εκπαίδευση.

Φωτογραφία: Rubén Rodriguez

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:
(α1) 5 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων ΕΑΕ και κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) [άρθρο 111 του ν.4821/2021 (Α΄ 134)],

(α2) 8 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων ΕΑΕ και κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ),

(β1) 18 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στη Γενική Εκπαίδευση [άρθρο 111 του ν.4821/2021 (Α΄ 134)] και

(β2) 25 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στη Γενική Εκπαίδευση.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Τρίτη 3 Μαΐου έως και την Τετάρτη 4 Μαΐου 2022.

Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.