Προσλήψεις αναπληρωτών: Μέχρι πότε οι αιτήσεις;

προσληψεισ αναπληρωτων, αιτησεισ

Ειδική πρόσκληση μελών από το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και το ειδικό βοηθητικό προσωπικό, δόθηκε από το υπουργείο παιδείας για προσλήψεις αναπληρωτών.

Οι προσλήψεις αυτές θα γίνουν για την κάλυψη έκτακτων αναγκών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αξίζει να σημειωθεί πως πριν λίγες μέρες είχαν γίνει και άλλες προσλήψεις αναπληρωτών.

Θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω της διαδικτυακής πύλης του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης προσωπικού στο opsyd.sch.gr για πρόσληψη ως αναπληρωτές με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το διδακτικό έτος 2022-2023 σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, σχολικά δίκτυα εκπαιδευτικής υποστήριξης, στα ΚΕΔΑΣΥ και
στα κέντρα διεπιστημονικής αξιολόγησης, συμβουλευτικής και υποστήριξης ή αλλιώς τα ΚΕΔΑΣΥ.

Οι αιτήσεις για τις προσλήψεις αναπληρωτών είναι μέχρι την Πέμπτη 23/3/2023.