Πότε ξεκινούν οι προσλήψεις αναπληρωτών 2022;

Δείτε ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση και πότε αρχίζει η προκήρυξη ειδικής αγωγής.

Εκδόθηκε η προκήρυξη ειδικής αγωγής του για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψηφίων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με την προκήρυξη το ΑΣΕΠ καλεί τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΔΕ01, ΔΕ02, με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, να υποβάλουν εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική) για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), καθώς και για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Εκδόθηκε η προκήρυξη 5ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ
Εκδόθηκε η προκήρυξη 5ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ φωτογραφία: Dan Dimmock

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων αρχίζει στις 4 Μαΐου και λήγει στις 23 Μαΐου 2022.

Όσοι είναι ΔΕ01.05 ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ, ΔΕ01.13 ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ, ΔΕ01.14 ΚΟΠΤΙΚΗΣ – ΡΑΠΤΙΚΗ, ΔΕ01.15 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ, ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ, ΔΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ και ΔΕ02.01 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ, θα πρέπει να κάνουν αίτηση.