Προσλήψεις Δασαρχείο 2021: Πότε θα γίνουν;

Προσλήψεις Δασαρχείο 2021: Πότε θα γίνουν;

Μετά την απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση και διάθεση συγκεκριμένης πίστωσης για την πρόσληψη προσωπικού (ΙΔΟΧ) στις Δασικές Υπηρεσίες των περιοχών που επλήγησαν από τις δασικές πυρκαγιές, εκδόθηκε και η εγκύκλιος της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Δ.Π. του ΥΠΕΝ με σχετικές οδηγίες για τις διαδικασίες πρόσληψης (έντυπα ανακοίνωσης προκήρυξης και αιτήσεων ανά ειδικότητα.

Πρόκειται για πίστωση συνολικά 585.600 € που θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την άμεση και χωρίς καμία καθυστέρηση πρόσληψη εποχιακού προσωπικού (28 δασολόγοι, 18 δασοπόνοι και 6 διοικητικοί) στις κάτωθι Διευθύνεις Δασών:

Δ.Δ. Εύβοιας: 144.800,00€
Δ.Δ. Ηλείας: 55.200,00€,
Δ.Δ. Λακωνίας: 55.200,00€
Δ.Δ. Αχαΐας: 80.800,00€
Δ.Δ. Αρκαδίας: 68.800,00€
Δ/νση Αναδασώσεων Αττικής: 48.000,00€
Δ.Δ. Δυτ. Αττικής: 55.200,00€
Δ.Δ. Αν. Αττικής: 77.600,00€