Προσλήψεις στη ΔΕΗ χωρίς ΑΣΕΠ: Ποιοι θα κάνουν αίτηση;

Έρχονται δεκάδες προσλήψεις στη ΔΕΗ – Δείτε πως θα κάνετε την αίτηση

Θα βρουν δουλειά 119 υπάλληλοι στην Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ). Είναι αρκετές οι ειδικότητες και θα υπάρχουν θέσεις για αρκετούς. Για παράδειγμα προσλήψεις στη ΔΕΗ θα γίνουν σε ηλεκτρολόγους μηχανικούς, υπάλληλους γραφείου τοπογράφους, ηλεκτροτεχνικούς εγκαταστάσεων και πολλές άλλες ειδικότητες.

Δείτε ποιες ειδικότητες ζητούνται για προσλήψεις στη ΔΕΗ

ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί
ΠΕ Μεταλλειολόγοι – Μεταλλουργοί Μηχανικοί
ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί
ΠΕ Οικονομικού (Υπάλληλοι Γραφείου)
ΤΕ Τεχνολόγοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί
ΤΕ Διοικητικό Οικονομικό (Υπάλληλοι Γραφείου)

ΔΕ Εργοδηγοί Δικτύων (Εναερίων και Υπογείων Δικτύων)
ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού / Τεχνίτες Οργάνων και Αυτοματισμού
ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού / Ηλεκτροτεχνίτες Οχημάτων
ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού / Ηλεκτροτεχνίτες
ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων

ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων – Χειριστές Ηλεκτροκίνητων Ερπυστριοφόρων Μηχανημάτων
ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού / Μηχανοτεχνίτες
ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού / Τεχνίτες Οχημάτων
ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων Γερανοπροωθητών
ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων Ανυψωτικά Περανοφόρα Μηχανήματα Κλαρκ
ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού / Τεχνίτες Εργαλειομηχανών Τορναδόροι
ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού / Ηλεκτροοξυγονοκολλητές

Προσλήψεις στη ΔΕΗ, προκήρυξη, αιτηση
Προσλήψεις στη ΔΕΗ

ΔΕ Παρασκευαστές Κυλικείων Τραπεζοκόμοι
ΔΕ Τεχνικοί Δομικών Έργων – Τεχνίτες Υδραυλικοί
ΔΕ Τεχνικοί Δομικών Έργων – Τεχνίτες Οικοδόμοι
ΔΕ Τεχνικοί Λοιπών Ειδικοτήτων – Χορηγητές Καυσίμων
ΔΕ Τεχνικοί Λοιπών Ειδικοτήτων – Χορηγητές Υλικών
ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού / Τεχνίτες Φανοποιοί

ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού / Βουλκανιζατέρ
ΔΕ Χειριστές Η/Υ
ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Καθολικών Εκσκαφέων)
ΔΕ Οδηγοί με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου
ΔΕ Τεχνικοί Τοπογραφικών Εργασιών
ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων Προωθητών Φορτωτών

Προσλήψεις στη ΔΕΗ 2022: Που θα βρουν εργασία

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει οκτάμηνη σύμβαση εργασίας ενώ, οι θέσεις αφορούν στην Μεγαλόπολη Αρκαδίας.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας 18 – 65 ετών και πρόσληψη θα κάνει η ΔΕΗ σε άτομα Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022 και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με κωδικό ΣΟΧ 1/2022 (ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ΔΕΗ ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ) και να την υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο [email protected]