Προσλήψεις δικαστικών υπαλλήλων στα δικαστήρια: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις

προσληψεισ δικαστικων υπαλληλων, δικαστηρια

Ξεκίνησε ο διαγωνισμός για τις προσλήψεις δικαστικών υπαλλήλων. Θα βρουν εργασία 311 άτομα που θα εκπαιδευτούν στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.

Μετά την εκπαίδευση θα βρουν εργασία σε θέσεις δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου γραμματέων στο Συμβούλιο της Επικρατείας, τα Πολιτικά και Ποινικά Δικαστήρια, τις Εισαγγελίες και τα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια.

Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε την 10η Μαρτίου και η λήξη υποβολής είναι η 29η Μαρτίου 2023.

Ο χρόνος έναρξης του διαγωνισμού για τα δικαστήρια, είναι η 13η Απριλίου 2023, κατά την οποία εγκρίνονται οι τελικοί πίνακες υποψηφίων και υποβάλλονται στην επιτροπή του εισαγωγικού διαγωνισμού. Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου Δικαιοσύνης και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.

Ο διαγωνισμός για τις προσλήψεις δικαστικών υπαλλήλων στα δικαστήρια περιλαμβάνει δύο στάδια. Ένα στάδιο στη Θεσσαλονίκη στις 22 και 23 Απριλίου 2023 και ένα άλλο στην Αθήνα εντός του μηνός Ιουνίου.

Οι υποψήφιοι για τις προσλήψεις δικαστικών υπαλλήλων στα δικαστήρια, θα δώσουν γραπτή εξέταση σε θέμα γενικής παιδείας, σε θέμα σχετικό με την οργάνωση και λειτουργία των δικαστηρίων και των Εισαγγελιών, σε στοιχεία δικαίου, ιδίως Συνταγματικού και Δικονομικού.

Οι επιτυχόντες για τις προσλήψεις δικαστικών υπαλλήλων στα δικαστήρια, συμμετέχουν στο δεύτερο στάδιο, το οποίο περιλαμβάνει προφορική εξέταση των υποψηφίων, σε αντικείμενα στα οποία εξετάστηκαν γραπτώς. Τα τελικά αποτελέσματα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.