Δευτέρα, 15 Αυγούστου, 2022

Που θα γίνουν προσλήψεις στο δημόσιο;

Προγραμματισμός προσλήψεων πραγματοποιείται βάσει των αποχωρήσεων του 2020, των εκτιμώμενων προσλήψεων για το 2021 και των μη υλοποιημένων προσλήψεων προηγούμενων ετών.

Θα υπάρξουν μόνιμες και εποχικές προσλήψεις για το 2022 στο Δημόσιο.

Έχουν προβλεφθεί 15.863 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ενώ υπό συζήτηση είναι επιπλέον 4.700 προσλήψεις εκπαιδευτικών. Την ίδια ώρα οι προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου θα ανέλθουν σε 25.344.

Πολλές προκηρύξεις θα βγουν για την υγεία, την εθνική άμυνα. Την ίδια ώρα θα ξεκινήσουν και οι αιτήσεις για την κοινωφελής εργασία. Θα καλυφθούν ειδικότητες όπως μηχανικοί, εργοδηγοί, νοσηλευτές, γιατροί, παραϊατρικό προσωπικό, διοικητικοί, υπάλληλοι πληροφορικής, επαγγελματίες οπλίτες και ειδικοί φρουροί.

Διαβάστε ακόμα