Προσλήψεις στο δημόσιο: Ξεκινά η προκήρυξη 1Ε 2023

προσληψεισ, δημοσιο, προκηρυξη 1Ε 2023

Αυτή την φορά, οι προσλήψεις στο δημόσιο αφορούν 22 άτομα. Όλα θα γίνουν μέσα από προκήρυξη όπου σε λίγες μέρες θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις.

Πρόκειται για την προκήρυξη 1Ε 2023 του ΑΣΕΠ. Αυτή η προκήρυξη, αφορά σε προσλήψεις στο δημόσιο, συνολικά είκοσι δύο ατόμων.

Θα βρουν εργασία στην ενιαία αρχή δημοσίων συμβάσεων. Πρόκειται για το ακρωνύμιο ΕΑΔΗΣΥ. Μάλιστα θα έχουν την ευκαιρία να εργαστούν για πέντε χρόνια.

Το Φ.Ε.Κ. της προκήρυξης 1Ε 2023 έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν και από το Εθνικό Τυπογραφείο που βρίσκεται στην Καποδιστρίου 34, στην Αθήνα.

Όσοι ενδιαφέρονται για προσλήψεις στο δημόσιο και πιο συγκεκριμένα για την προκήρυξη 1Ε 2023, μπορούν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στο asep.gr ή να ακολουθήσουν τις οδηγίες που παρέχονται στην εν λόγω προκήρυξη.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων αρχίζει στις 28 Μαρτίου και και λήγει στις 18 Απριλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.