Πότε ξεκινούν οι προσλήψεις εκπαιδευτικών;

Προσλήψεις εκπαιδευτικών θα γίνουν άμεσα για το νέο σχολικό έτος. Πράγμα που σημαίνει ότι όλα θα γίνουν πριν τον Σεπτέμβριο 2021.

Τον καθορισμό των 11.700 θέσεων μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατά κλάδο, ειδικότητα και ειδίκευση, που διορίζονται κατά το τρέχον σχολικό έτος, ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.

Η κατανομή περιλαμβάνει 3.700 δασκάλους (και 1.500 νηπιαγωγούς). Συνολικά, 6.200 θέσεις πήγαν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στην οποία τα κενά υπολογίζονται σε περίπου 10.000 και 5.500 στη Δευτεροβάθμια.