Προσλήψεις ΕΛΓΑ: Πότε ξεκινούν;

προσληψεισ ελγα

Οι υποψήφιοι για τις προσλήψεις ΕΛΓΑ πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, αν δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί.

Για τις προσλήψεις, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στον ΕΛΓΑ, είναι η Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023.

Οι θέσεις εργασίας για τις προσλήψεις στον ΕΛΓΑ έχει να κάνει με 108 θέσεις γεωπόνων και 9 θέσεις κτηνιάτρων.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις προσλήψεις καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά στον ΕΛΓΑ.

Κάθε υποψήφιος για τις προσλήψεις στον ΕΛΓΑ, δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού.