Προσλήψεις ΚΕΠ: Ποια είναι η διαδικασία;

Προσλήψεις στα ΚΕΠ: Άρχισαν οι αιτήσεις για 144 μόνιμες θέσεις

Η πλατφόρμα θα μείνει ανοικτή έως την Τρίτη 20 Ιουλίου 2021.

Μέσω του διαγωνισμού θα επιλεγούν 144 μόνιμοι υπάλληλοι στα ΚΕΠ των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σημειώνεται ότι στον διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος κάτοχοι όλων των τίτλων σπουδών.

Θέσεις ανά κλάδο:

59 – ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.)
32 – ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.)
53 – ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.)