Που θα γίνουν προσλήψεις στον ΟΑΕΔ; Ποια τα δικαιολογητικά;

Που θα γίνουν προσλήψεις στον ΟΑΕΔ; Ποια τα δικαιολογητικά;

Οι προσλήψεις αφορούν τα 30 Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του ΟΑΕΔ, έτους κατάρτισης 2021-2022.

Θα μπορούν μέχρι την Κυριακή 29 Αυγούστου και ώρα στις 23:59, να υποβάλλονται οι ηλεκτρονικές αιτήσεις.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημόσιου gov.gr, με τους κωδικούς πρόσβασης του TAXISnet στην συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση.

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι:

gov.gr → Εκπαίδευση → Κατάρτιση και εκπαιδευτικό περιεχόμενο → Αίτηση ωρομισθίων εκπαιδευτικών ΙΕΚ – ΟΑΕΔ Πληροφορίες για τις ζητούμενες ειδικότητες του έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού, την υποβολή αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 32158/Δ1/11297 (ΦΕΚ 2228/14-06-2018) Υπουργική Απόφαση και τη σχετική Προκήρυξη, παρέχονται στον ιστότοπο του Οργανισμού www.oaed.gr, στις ενότητες «Νέα & Ανακοινώσεις» και «Κατάρτιση».