Προσλήψεις ΟΑΣΘ 2023: Μέχρι πότε οι αιτήσεις και τα αποτελέσματα;

Η δημόσια συγκοινωνία της Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) πρόκειται να προσλάβει 150 οδηγούς, και οι αιτήσεις για τις θέσεις αυτές έχουν ήδη ξεκινήσει.

Ξεκίνησαν οι προσλήψεις ΟΑΣΘ 2023 με δεκάδες οδηγοί να μπορούν να βρουν εργασία.

Ο οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) ξεκίνησε τη διαδικασία πρόσληψης 150 οδηγών, και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους.

Μέχρι πότε οι αιτήσεις για τις προσλήψεις ΟΑΣΘ 2023;

Μέχρι την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου, οι οδηγοί που ενδιαφέρονται έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για εργασία στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ). Συγκεκριμένα, ο ΟΑΣΘ προσλαμβάνει 150 οδηγούς με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών, ειδικότητας ΔΕ.

Οι συμβάσεις θα είναι ιδιωτικού δικαίου, και οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου και πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις αιτήσεις τους σύμφωνα με τον αριθμό ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2023.

Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση για τις προσλήψεις ΟΑΣΘ 2023;

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

ΑΣΕΠ: 150 προσλήψεις στον ΟΑΣΘ: Δείτε τα απαιτούμενα προσόντα για την ειδικότητα ΔΕ Οδηγών:

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Τεχνικού Αυτοκινήτων – Οχημάτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Μηχανικών Αυτοκινήτων ή Τεχνικού Οχημάτων ή Μηχανικής Αυτοκινήτων ή Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνικός Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου σπουδών ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή Τμήματος Ειδίκευσης Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών (Ν.Δ. 580/1970) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής*, αντίστοιχης ειδικότητας.

Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Δ΄ και Ε΄ ή (DE) κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει),

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) ΑΣΕΠ

Όσοι θέλουν να υποβάλουν αίτηση πρέπει να συμπληρώσουν τη φόρμα αίτησης με τον κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαραίτητα έγγραφα.

Η υποβολή μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά (στο email [email protected]), από κοντά, ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου, εφόσον η εξουσιοδότηση έχει την υπογραφή τους και έχει επικυρωθεί από δημόσια αρχή.

Εναλλακτικά, μπορεί να γίνει και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση ΟΑΣΘ, Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 44.

Η αλληλογραφία θα πρέπει να απευθύνεται στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού.

Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα για τις προσλήψεις ΟΑΣΘ 2023;

Σύμφωνα με πληροφορίες τα αποτελέσματα για τις προσλήψεις ΟΑΣΘ 2023 αναμένεται να βγουν στις αρχές του 2024.