Μέχρι πότε μπορούμε να κάνουμε αίτηση για οικογενειακό γιατρό;

Όλοι θα έχουν προσωπικό γιατρό και πρέπει να κάνουν αίτηση στην πλατφόρμα άμεσα

Παρότι αρχικά είχε προγραμματιστεί η πλατφόρμα για τον προσωπικό γιατρό να ανοίξει την 1η Ιουλίου για τους πολίτες, μετατίθεται το Φθινόπωρο, καθώς είχε προτεραιότητα η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τους γιατρούς, ώστε να συνάψουν συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ και να γίνουν προσωπικοί γιατροί.Η διαδικασία εγγραφής των πολιτών.

Σε περίπτωση που σε κάποια περιοχή δεν υπάρχουν διαθέσιμοι γιατροί, θα μπορούν να επιλέγουν γιατρό από άλλη περιοχή και να τον συμβουλεύονται με τα μέσα της σύγχρονης τεχνολογίας.

Θα πρέπει να συμπληρώσετε την πλατφόρμα για τον προσωπικό γιατρό. Δεν είναι δύσκολη η διαδικασία φτάνει να ακολουθήσετε τα βήματα που θα σας αναφέρουμε.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ στην περίπτωση που ο πολίτης έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του την εγγραφή πραγματοποιεί όποιος ασκεί τη γονική μέριμνα, ενώ εάν ο πολίτης τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση όλες οι απαραίτητες ενέργειες πραγματοποιούνται από τον δικαστικό του συμπαραστάτη.
Είναι υποχρεωτικό να γίνει η εγγραφή ενώ αν δεν το κάνετε θα υπάρχουν «κυρώσεις». Είναι κάτι σαν τον οικογενειακό γιατρό που είχαμε δηλώσει πριν πολλά χρόνια. Όσοι μένουν περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως προβληματικές και άγονες μπορούν να εγγράφονται για την υπηρεσία του προσωπικού ιατρού στην υγειονομική μονάδα της περιοχής κατοικίας τους.

Κάθε άτομο άνω των 16 ετών, έχει το δικαίωμα εγγραφής μόνο σε έναν προσωπικό ιατρό. Μετεγγραφή σε άλλο προσωπικό γιατρό επιτρέπεται μία φορά ανά έτος, το οποίο ξεκινά από την ημερομηνία εγγραφής του πολίτη. Σε περίπτωση αλλαγής Διοικητικής Περιφέρειας εντός του έτους ο πολίτης έχει το δικαίωμα μίας επιπλέον μετεγγραφής.

Θα πρέπει να συμπληρώσετε την πλατφόρμα για τον προσωπικό γιατρό. Δεν είναι δύσκολη η διαδικασία φτάνει να ακολουθήσετε τα βήματα που θα σας αναφέρουμε.

Πως κάνετε εγγραφή στην πλατφόρμα για τον οικογενειακό γιατρό;

Θα μπείτε στην πλατφόρμα εγγραφής πολιτών σε προσωπικό ιατρό με τους κωδικούς taxisnet. Όποια στοιχεία δεν είναι σωστά, θα έχετε την ευκαιρία να τα διορθώσετε.

Εκεί θα δείτε μια λίστα όλων των εγγεγραμμένων στο πρόγραμμα προσωπικών ιατρών. Οι προσωπικοί ιατροί που έχουν συμπληρώσει το όριο εγγραφών τους εμφανίζονται με την ένδειξη «μη διαθέσιμος». Για να είναι ένας γιατρός μη διαθέσιμος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το όριο των ασθενών που είναι 2000.

Ο πολίτης επιλέγει προσωπικό ιατρό και ολοκληρώνει την εγγραφή του σε αυτόν. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής ο πολίτης λαμβάνει ενημερωτικό SMS ή και email για την ολοκλήρωση της εγγραφής του στον συγκεκριμένο προσωπικό ιατρό καθώς και τους προσωπικούς κωδικούς του για την ηλεκτρονική πρόσβαση στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας του.

Αν δεν μπορείτε να το κάνετε ηλεκτρονικά, θα πρέπει να μεταβείτε σε δημόσια μονάδα παροχής υπηρεσιών ή στο ιατρείο του συμβεβλημένου με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προσωπικού ιατρού, φέροντας μαζί σας την ταυτότητα σας.

Ο προσωπικός ιατρός, θα είναι το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με το δημόσιο σύστημα υγείας και παρέχει ολοκληρωμένη και συνεχή φροντίδα στο άτομο με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση της νόσου και την προαγωγή της υγείας.

Ο προσωπικός ιατρός μπορεί να είναι γενικής ειδικότητας ή εσωτερικής παθολογίας. Μπορεί να είναι ιατρός του Ε.Σ.Υ., ιατρός που παρέχει τις υπηρεσίες του στο πλαίσιο λειτουργίας των Τοπικών Ομάδων Υγείας, ή συμβεβλημένος με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Τέλος, με το νέο σύστημα προβλέπεται ότι ως προσωπικοί γιατροί ορίζονται και γιατροί άλλων ειδικοτήτων για τον ενήλικο πληθυσμό.

Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί οι προσωπικοί γιατροί να είναι και ιδιώτες ειδικοί γιατροί, πχ ένας καρδιοπαθής μπορεί να επιλέξει ως προσωπικό γιατρό τον καρδιολόγο του, ένας ασθενής με χρόνιο αναπνευστικό νόσημα τον πνευμονολόγο του κοκ. Σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται για ειδικούς γιατρούς συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ η πρόσβαση θα είναι δωρεάν.