Προσωπικός οικογενειακός γιατρός: Ποιο το πρόστιμο;

Τον δικό τους προσωπικό γιατρό μπορούν να βρουν οι πολίτες άνω των 16 ετών και βέβαια αν δεν το κάνουν νωρίς θ έχουν πρόστιμο.

Ο προσωπικός γιατρός είναι μια εφαρμογή που περιμέναμε να ανοίξει τον Ιούλιο αλλά καθυστέρησε μέχρι να ολοκληρωθεί η εγγραφή των γιατρών.

Όλοι οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να συμπληρώσουν την πλατφόρμα για τον προσωπικό γιατρό και δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Θα πρέπει να γίνει η εγγραφή ενώ αν δεν το κάνετε θα υπάρχουν «κυρώσεις». Είναι κάτι σαν τον οικογενειακό γιατρό. Όσοι μένουν σε απομακρυσμένα που έχουν χαρακτηριστεί ως προβληματικά και άγονα (σύμφωνα με το π.δ. 131/1987 (Α’ 73), σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4931/2022 (Α’ 94)) μπορούν να εγγράφονται για την υπηρεσία του προσωπικού ιατρού στην υγειονομική μονάδα της περιοχής κατοικίας τους.

Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα εγγραφής μόνο σε έναν προσωπικό ιατρό μέσω του gov.gr. Μετεγγραφή σε άλλο προσωπικό γιατρό επιτρέπεται μία φορά ανά έτος, το οποίο ξεκινά από την ημερομηνία εγγραφής του πολίτη. Σε περίπτωση αλλαγής Διοικητικής Περιφέρειας εντός του έτους ο πολίτης έχει το δικαίωμα μίας επιπλέον μετεγγραφής.

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ
Προσωπικός ιατρός 2022

Οι ανασφάλιστοι έχουν τη δυνατότητα να εγγράφονται κατόπιν αιτήσεώς τους σε προσωπικό γιατρό συμβεβλημένο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εφόσον δεν δύναται να καλυφθούν από προσωπικό γιατρό των δημόσιων μονάδων Π.Φ.Υ.

Το πρόστιμο για όσους δεν κάνουν εγγραφή στον οικογενειακό γιατρό έχει να κάνει με μελλοντικές απαιτήσεις από το εθνικό σύστημα υγείας.

Ειδικότερα δεν θα μπορούν να παραπεμφθούν σε νοσοκομεία και θα πληρώνουν μεγαλύτερες συμμετοχές σε ιατρικές πράξεις και εξετάσεις.

Επίσης δεν θα έχουν προτεραιότητα για ραντεβού αφού αυτά θα κλείνονται μέσω του προσωπικού γιατρού και επομένως θα προηγούνται οι πολίτες που έχουν επιλέξει τον προσωπικό τους ιατρό.

Με λίγα λόγια, οι μη εγγεγραμμένοι σε προσωπικό ιατρό, από την 1η Οκτωβρίου θα έχουν πρόσθετη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη κατά ποσοστό 10%, επιπλέον του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής τους.

Επίσης, θα έχουν πρόσθετη συμμετοχή στις εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις και πράξεις, στα νοσήλια σε ιδιωτικές κλινικές και στις λοιπές παροχές, κατά ποσοστό 10%, επιπλέον του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής τους.

Παράλληλα από την 1η Ιανουαρίου 2023 τα ανωτέρω προβλεπόμενα προσαυξάνονται κατά ποσοστό 10%, επιπλέον της άνω πρόσθετης συμμετοχής, ανερχόμενα σε ποσοστό 20% επί του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής του.