Προσωπικός οικογενειακός γιατρός gov: Δόθηκε παράταση

Τον δικό τους προσωπικό γιατρό θα πρέπει να βρουν οι πολίτες άνω των 16 ετών

Ο προσωπικός οικογενειακός γιατρός είναι μια εφαρμογή που αν και περιμέναμε να ανοίξει τον Ιούλιο καθυστέρησε μέχρι να ολοκληρωθεί η εγγραφή των γιατρών.

Προσωπικός γιατρός: Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες

Όλοι οι πολίτες έχουν την ευκαιρία να συμπληρώσουν την πλατφόρμα για τον προσωπικό γιατρό και δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οι προληπτικές εξετάσεις που θα δοθούν στο πρώτο ραντεβού θα αφορούν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, πλήρη λιπιδαιμικό έλεγχο. Θα εκτιμηθούν τιμές όπως το σάκχαρο, η χοληστερίνη και τα τριγλυκερίδια, επιτρέποντας έτσι να προληφθούν νοσήματα που σχετίζονται με αυτά, καθώς και να αξιολογηθεί πιθανόν αυξημένος καρδιαγγειακός κίνδυνος.

Μόνο μια εγγραφή στον οικογενειακό γιατρό;

Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα εγγραφής μόνο σε έναν οικογενειακό γιατρό μέσω του gov.gr. Μετεγγραφή σε άλλο προσωπικό γιατρό επιτρέπεται μία φορά ανά έτος, το οποίο ξεκινά από την ημερομηνία εγγραφής του πολίτη. Σε περίπτωση αλλαγής Διοικητικής Περιφέρειας εντός του έτους ο πολίτης έχει το δικαίωμα μίας επιπλέον μετεγγραφής.

Προσωπικός οικογενειακός γιατρός
Προσωπικός οικογενειακός γιατρός

Ποιοι είναι το πρόστιμο για την μη εγγραφή στον προσωπικό γιατρό;

Το πρόστιμο για όσους δεν κάνουν εγγραφή στον οικογενειακό γιατρό έχει να κάνει με μελλοντικές απαιτήσεις από το εθνικό σύστημα υγείας.

Ειδικότερα δεν θα μπορούν να παραπεμφθούν σε νοσοκομεία και θα πληρώνουν μεγαλύτερες συμμετοχές σε ιατρικές πράξεις και εξετάσεις. Βέβαια όλα αυτά θα γίνουν από την 1η Δεκεμβρίου 2022 και έπειτα.

Επίσης δεν θα έχουν προτεραιότητα για ραντεβού αφού αυτά θα κλείνονται μέσω του προσωπικού γιατρού και επομένως θα προηγούνται οι πολίτες που έχουν επιλέξει τον προσωπικό τους ιατρό.

Πότε ισχύει το πρόστιμο;

Με λίγα λόγια, οι μη εγγεγραμμένοι σε προσωπικό ιατρό, από την 1η Δεκεμβρίου θα έχουν πρόσθετη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη κατά ποσοστό 10%, επιπλέον του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής τους.

Επίσης, θα έχουν πρόσθετη συμμετοχή στις εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις και πράξεις, στα νοσήλια σε ιδιωτικές κλινικές και στις λοιπές παροχές, κατά ποσοστό 10%, επιπλέον του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής τους.

Δείτε το σχετικό βίντεο: