Σοφίες: Πότε γιορτάζουν;

Αγία Σοφία γιορτή 2021: Πότε είναι;

Η Αγία Σοφία ήταν τίμια και θεοσεβής γυναίκα.

Στην Ρώμη καταγγέλθηκαν ως φημισμένες χριστιανές μαζί με τις κόρες τς. Τότε ο αυτοκράτορας πληροφορήθηκε ότι οι τέσσερις γυναίκες ήταν χριστιανές και διέταξε να τις συλλάβουν.

Αφού απομόνωσαν τη μητέρα, άρχισαν να ανακρίνουν τις κόρες.

Στο τέλος μαρτύρησαν για τον Χριστιανισμό. Γιορτάζουν στις 17 Σεπτεμβρίου 2021.