Συνεργασία πληρωμή Αυγούστου 2021: Πότε θα γίνει;

Συνεργασία πληρωμή: Τι θα γίνει με τις δηλώσεις Ιουλίου και Αυγούστου 2021; Πρόγραμμα συνεργασία: Πότε ξεκινά η πληρωμή από το κράτος;

Η πληρωμή θα γίνει μετά το πέρας υποβολής των δηλώσεων που θα γίνουν στις κάτωθι ημερομηνίες.

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στον Μηχανισμό για τον μήνα ΑΥΓΌΥΣΤΌ 2021, θα έχουν την δυνατότητα υποβολής δηλώσεων κατά την περίοδο 1 Αυγούστου – 31 Αυγούστου 2021.

Επίσης, είναι δυνατή η διαδικασία των ΌΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ των αιτήσεων/δηλώσεων ένταξης στον Μηχανισμό – Α’ ΦΑΣΗ καθ’ όλη τη διάρκεια της ανωτέρω προθεσμίας.

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα υποβολής των δηλώσεων «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΌ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β΄- ΦΑΣΗ)» από 2 έως και 20 Αυγούστου 2021. Nέα προθεσμία υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων (μονομερείς) εργαζομένων με δικαίωμα επαναπρόσληψης στον κλάδο τουρισμού για Μάιο-Ιούνιο.