Συνεργασία πληρωμή Σεπτεμβρίου 2021: Πότε είναι;

Συνεργασία πληρωμή: Πότε θα γίνει η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ πληρωμή Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου; Ποιο είναι το πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ; Πότε θα γίνουν οι πληρωμές από το κράτος;

Πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: Πότε πληρώνει το κράτος; Αυτό που θα πληρωθεί την Παρασκευή 27 Αυγούστου είναι για την ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ πληρωμή Αυγούστου. Για την ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ του Σεπτεμβρίου, η πληρωμή θα γίνει στο τέλος Σεπτεμβρίου ύστερα από ανακοίνωση.

Θα καταβληθούν 7,2 εκατ. ευρώ σε 36.052 δικαιούχους που είναι ενταγμένοι στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για την πληρωμή της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας για τον μήνα Ιούλιο.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά την ίδια ημέρα, θα καταβληθούν 3 εκατ. ευρώ για 6.935 πληρωμές δικαιούχων για την καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο (υπόλοιπα πληρωμών), σε συνέχεια υποβολής μονομερών υπεύθυνων δηλώσεων εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης στον κλάδο τουρισμού.

Συνολικά, θα καταβληθούν 10,2 εκατ. ευρώ για 42.987 πληρωμές δικαιούχων.