Πως
Πως

Πως μπορώ να δω τις συνταγογραφήσεις το 2024;

Ελέγξτε όλες τις διαθέσιμες συνταγές και τα παραπεμπτικά που έχουν εκδοθεί σε συνέχεια της ενεργοποίησης της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης

Πως
Πως μπορώ να δω τις συνταγογραφήσεις

Υπάρχει μια εφαρμογή μέσω της οποίας οι χρήστες αποκτούν γρήγορη, εύκολη και ασφαλή πρόσβαση στα δεδομένα τους και μπορούν να δουν τις συνταγογραφήσεις.

Ειδικότερα μπορούν να βλέπουν όλες τις συνταγογραφήσεις και τα παραπεμπτικά που έχουν εκδοθεί για τον ΑΜΚΑ τους. Εκεί θα δουν τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης, το όνομα του γιατρού που συνέταξε το έγγραφο, καθώς και όλο το περιεχόμενο τους.

Μπορούν να λαμβάνουν στο κινητό τους ειδοποιήσεις (push notifications) για κάθε συνταγή ή παραπεμπτικό που εκδίδεται για τον ΑΜΚΑ τους μέσω της άυλης συνταγογράφησης.

Στο my health μπορώ να δω τις συνταγογραφήσεις. Οι παραπάνω λειτουργίες είναι διαθέσιμες και για τα προστατευόμενα μέλη κάθε προσώπου.