Συντάξεις
Συντάξεις

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Μαρτίου 2024;

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Μαρτίου 2024 – Όλες οι ημερομηνίες

Συντάξεις
Συντάξεις

Πότε θα πληρωθούν οι συντάξεις Μαρτίου 2024;

Η σύνταξη είναι μια περιοδική πληρωμή που δίνεται σε άτομα που έχουν συνταξιοδοτηθεί από την εργασία τους.

Συνήθως βασίζεται στον αριθμό των ετών που εργάστηκαν και στα εισοδήματα που είχαν κατά τη διάρκεια της εργασιακής τους ζωής.

Η σύνταξη είναι ένας τρόπος για να βοηθήσει τους ανθρώπους να διατηρήσουν το επίπεδο διαβίωσης τους μετά τη συνταξιοδότησή τους.

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Μαρτίου 2024;

Αφού καταβληθούν οι συντάξεις Φεβρουαρίου 2024, μετά από λίγες μέρες, θα γίνει και η δημοσιοποίηση των ημερομηνιών πληρωμής στις συντάξεις Μαρτίου 2024.

Σύμφωνα με το Νόμο, η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι επειδή εκλείπουν πλέον οι λόγοι (covid-19) για την – κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 4611/2019, η πληρωμή των μηνιαίων συντάξεων διαμορφώνονται διαφορετικά.

Για τους μη μισθωτούς οι συντάξεις Μαρτίου 2024 καταβάλλονται την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2024 θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις τράπεζες, τον ΟΤΕ και το Δημόσιο.

Ισχύει για όλους τους συνταξιούχους ανεξάρτητα ΑΜΚΑ.

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις Μαρτίου 2024 την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024.

Το ίδιο θα κάνει ο ΟΓΑ, το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών), ΝΑΤ, ΚΕΑΝ και τα υπόλοιπα ταμεία.

Συγκεκριμένα:

-Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024.
-Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024.
-Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024.

Σύμφωνα με το Νόμο, ως ημερομηνία καταβολής των μηνιαίων κύριων συντάξεων του ΕΦΚΑ ορίζεται για τους μισθωτούς η προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Μαρτίου 2024 θα διενεργηθούν για τους μισθωτούς την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2024.

Συγκεκριμένα

-Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2024.
-Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2024.
-Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν όπως στο Δημόσιο δηλαδή την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2024.

-Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2024.
-Το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2024.
-Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2024.
-Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2024.