Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Ιουλίου 2022;

Πολλοί συνταξιούχοι μας ρωτάνε για το πότε θα πιστωθούν τα χρήματα από τις συντάξεις του Ιουλίου 2022.

Πρώτα από όλα θα σας σας παρουσιάσουμε τις ημερομηνίες των περσινών πληρωμών των συντάξεων Ιουλίου. Οι συντάξεις Ιουλίου 2022 θα πληρωθούν την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου.

Πέρσι το Διοικητικό Συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε πριν από τα μέσα του Ιουνίου για το πότε θα πληρωθούν οι συντάξεις.

Από τη Δευτέρα 27 Ιουνίου θα ξεκινήσει η καταβολή των συντάξεων του Ιουλίου 2022. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί τη Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022.
Οι ημερομηνίες για την καταβολή των συντάξεων στους δικαιούχους, Φωτογραφία: Nina Hill, unsplash

Την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021 πληρώθηκαν οι συνταξιούχοι που το ΑΜΚΑ έληγε σε 1, 3, 5, 7, 9.

Την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021 έγινε η πληρωμή των συντάξεων Ιουλίου για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους έληγε σε 0, 2, 4, 6, 8.

Για τα υπόλοιπα Ταμεία, ο ΟΑΕΕ κατέβαλε τις συντάξεις τη Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021, ο ΟΓΑ τη Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021.

Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) πίστωσε τις συντάξεις τη Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021. Με την σειρά του, το Δημόσιο την Τρίτη 29 Ιουνίου 2021. Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα κατέβαλλαν τις συντάξεις την Τρίτη 29 Ιουνίου 2021.

Τα υπόλοιπα Ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών) πίστωσαν τις συντάξεις την Τρίτη 29 Ιουνίου 2021.

Σύμφωνα με το Νόμο, ως ημερομηνία καταβολής των μηναίων κύριων συντάξεων του ΕΦΚΑ ορίζεται:

α) Για τους μισθωτούς η προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

β) Για τους μη μισθωτούς η τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι ημερομηνίες της παραγράφου 1 δύναται να διαφοροποιούνται μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ και έγκριση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Οι ημερομηνίες για όλα τα Ταμεία

Από σήμερα Δευτέρα 27 Ιουνίου θα ξεκινήσει η καταβολή των συντάξεων του Ιουλίου 2022. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί τη Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022.

Την Τρίτη 28 Ιουνίου θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις τράπεζες, τον ΟΤΕ και το Δημόσιο (για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9). Την Τετάρτη 29 Ιουνίου θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις τράπεζες, τον ΟΤΕ και το Δημόσιο (για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8)

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022, ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022, το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022, το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022.