Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Μαρτίου 2022;

Η πληρωμή για τις συντάξεις θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022.

Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής για τους συνταξιούχους όλων των Ταμείων των συντάξεων Μαρτίου 2022 είναι οι παρακάτω.

Οι ημερομηνίες καταβολής για τις συντάξεις ανά ταμείο:

Το ΙΚΑ θα πληρώσει τις συντάξεις Φεβρουαρίου 2021 την Tρίτη 22 Φεβρουαρίου (για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9).

Την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου (για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8).

Ο OAEE θα πληρώσει τις συντάξεις την Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2022. Ο OΓΑ θα πληρώσει τις συντάξεις την Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2022. Το Δημόσιο θα πληρώσει τις συντάξεις την Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2022. Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα πληρώσουν τις συντάξεις την Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2022.