Σύνταξη με ανήλικο 2024: Ποιοι είναι οι πίνακες;

Ποιοι βγαίνουν σε σύνταξη με ανήλικο το 2024 – Ποιοι είναι οι πίνακες αναλυτικά

συνταξη με ανηλικο
Σύνταξη με ανήλικο το 2024

Πώς μπορούν να βγουν σε πρόωρη σύνταξη νωρίτερα;

Και όμως υπάρχει πρόωρη συνταξιοδότηση πριν από τα 62 έτη με 25 έτη προϋπηρεσίας με πραγματικό ή πλασματικό χρόνο ασφάλισης.

Σε πρόωρη σύνταξη μπορούν να βγουν οι μητέρες ανηλίκων. Θα μπορούν να πάρουν πρόωρη σύνταξη πριν από τα 62 έτη και έως και 7 χρόνια.

Θα πρέπει να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις όσοι θέλουν να πάρουν πρόωρη σύνταξη. Σημαντικό είναι να έχουν μέχρι το 2010 ή το 2011 ή το 2012 συμπληρώσει 5.500 ημέρες ασφάλισης ή 25 έτη προϋπηρεσίας με πραγματικό ή πλασματικό χρόνο ασφάλισης.

O απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης μπορεί να εξασφαλιστεί και µε τη διαδικασία εξαγοράς πλασματικών ετών.

Ειδικότερα θα πρέπει να έχουν ανήλικο παιδί μέχρι το 2012 και να είναι παλαιές ασφαλισμένες, δηλαδή να έχουν ασφαλιστεί για πρώτη φορά πριν από το 1993.

Επίσης, να έχουν συμπληρώσει τις απαιτούμενες χρονικές προϋποθέσεις, δηλαδή τις 5.500 ημέρες ασφάλισης μέχρι το 2012.

Να κατοχυρώνουν το κατά περίπτωση νέο όριο ηλικίας εντός της μεταβατικής περιόδου 2015-2021, ανεξάρτητα από το εάν αυτό το συμπληρώνουν μετά την 1/1/2022.

Τέλος, στις μητέρες του ιδιωτικού τομέα και των ΔΕΚΟ, που ασφαλίστηκαν πριν από το 1992, ο χρόνος παιδιών δεν τους επιτρέπεται να αναγνωριστεί ως πλασματικός για τη συνταξιοδότηση τους με διατάξεις ανήλικου τέκνου, ενώ, αντίθετα, επιτρέπεται για γονείς ανηλίκων του δημόσιου τομέα.

Σύνταξη με ανήλικο: Αυτοί είναι οι πίνακες

Από το Δημόσιο βγαίνουν στη σύνταξη το 2023 οι παρακάτω:

-Ασφαλισμένες υπάλληλοι που έχουν γεννηθεί το δεύτερο εξάμηνο του έτους 1961 με 25ετία έως και 31-12-2010. Θα πρέπει να συμπληρώνουν 35 έτη μέχρι και την 31η-12-2018.

-Ασφαλισμένες υπάλληλοι που έχουν γεννηθεί το δεύτερο εξάμηνο του έτους 1961 με 25ετία έως και 31-12-2010. Θα πρέπει να συμπληρώνουν 35 έτη μέχρι και την 31η-12-2019.

-Ασφαλισµένοι/ες υπάλληλοι γεννηµένοι το δεύτερο εξάμηνο του έτους 1961 με 25ετία έως και 31-12-2010, που συμπληρώνουν 35 έτη συνολικά µέχρι και την 31η-12-2019 (απαιτούμενη ηλικία 60 ετών και 6 μηνών).

-Ασφαλισµένοι/ες υπάλληλοι που είναι γεννηµένοι έως και τον 9ο/1960 με 25ετία έως και 31-12-2012, που συμπληρώνουν 37 έτη συνολικά µέχρι και την 31η-12-2019 (απαιτούμενη ηλικία 60 ετών και 11 µηνών).

-Ασφαλισµένοι/ες υπάλληλοι γεννημένοι έως και τον 3ο/1958, που συµπλήρωσαν 25ετία το 2011 (απαιτούμενη ηλικία 64 ετών και 9 µηνών).

-Υπάλληλοι που έχουν συµπληρώσει 40 έτη ασφάλισης µέχρι την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήµατος µε πραγµατικό ή πλασµατικό χρόνο και συµπληρώνουν το 62ο έτος της ηλικίας τους εντός του 2022.

-Τρίτεκνοι δημόσιοι υπάλληλοι γεννηµένοι τον 1ο/1965 έως και τον 7ο/1965 με 21 έτη το 2011 (απαιτούμενη ηλικία 58 ετών και 5 μηνών).

-Γονείς ανήλικων τέκνων δημόσιοι υπάλληλοι με 25ετία το 2011 που είχαν κατά τη συμπλήρωση της 25ετίας ανήλικο παιδί και είναι γεννηµένοι από τον 1ο/1965 έως και τον 7ο/1965 (απαιτούμενη ηλικία 58 ετών και 5 μηνών).

Από τον ιδιωτικό τομέα βγαίνουν οι εξής κατηγορίες ασφαλισμένων

-Γυναίκες – μητέρες ασφαλισμένες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένες έως και τον 3ο/1963, με 5.500 ημέρες ασφάλισης έως και 31-12-2011 και τέκνο γεννημένο από το 1993 και μετά (απαιτούμενη ηλικία 60 ετών και 9 μηνών).

-Ασφαλισμένοι/ες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένοι έως και τον 1ο/1960 με 10.500 ημέρες ασφάλισης έως και 31-12-2012 και με 11.100 ημέρες ασφάλισης μέχρι σήμερα (απαιτούμενη ηλικία 60 ετών και 11 μηνών).

-Γυναίκες που συμπλήρωσαν έως 31-12-2010 τις 4.500 ημέρες ασφάλισης συνολικά, εκ των οποίων 3.600 στα βαρέα και ανθυγιεινά και εξ αυτών 1.000 βαρέα τα τελευταία 17 έτη προ της συνταξιοδότησης και είναι γεννημένες το 1968 (απαιτούμενη ηλικία 55 ετών).

-Γυναίκες που συμπλήρωσαν έως 31-12-2011 τις 4.500 ημέρες ασφάλισης συνολικά, εκ των οποίων 3.600 στα βαρέα και ανθυγιεινά και εξ αυτών 1.000 βαρέα τα τελευταία 17 έτη προ της συνταξιοδότησης και είναι γεννημένες το 1967 (απαιτούμενη ηλικία 56 ετών).

-Γυναίκες που συμπλήρωσαν έως 31-12-2012 τις 4.500 ημέρες ασφάλισης συνολικά, εκ των οποίων 3.600 στα βαρέα και ανθυγιεινά και εξ αυτών 1.000 βαρέα τα τελευταία 17 έτη προ της συνταξιοδότησης και είναι γεννημένες το 1966 (απαιτούμενη ηλικία 57 ετών).

Ασφαλισμένοι/ες του πρώην ΟΑΕΕ γεννημένοι έως και τον 9ο/1962 με 35 έτη ασφάλισης έως και 31-12-2011 και με 36 έτη ασφάλισης μέχρι τη συνταξιοδότηση (απαιτούμενη ηλικία 61 ετών και 3 μηνών).

-Ασφαλισμένοι/ες του πρώην ΟΑΕΕ γεννημένοι έως και τον 9ο/1962 με 35 έτη ασφάλισης έως και 31-12-2012 και με 37 έτη ασφάλισης μέχρι τη συνταξιοδότηση (απαιτούμενη ηλικία 61 ετών και 3 μηνών).

-Ασφαλισμένοι που έχουν συµπληρώσει 40 έτη ασφάλισης µέχρι την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήµατος µε πραγµατικό ή πλασµατικό χρόνο και συµπληρώνουν το 62ο έτος της ηλικίας τους εντός του 2023.

-Γυναίκες – μητέρες ασφαλισμένες σε ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών γεννημένες από Ιανουάριο έως Ιούλιο του 1965 με 25 έτη ασφάλισης και ανήλικο τέκνο έως και 31-12-2011, οι οποίες συμπληρώνουν φέτος το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των 58 ετών και 5 μηνών.