Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου, 2022

Σύνταξη με ανήλικο παιδί: Τι συμβαίνει σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα;

Πώς μπορούν να βγουν σε πρόωρη σύνταξη νωρίτερα;

Και όμως υπάρχει πρόωρη συνταξιοδότηση πριν από τα 62 έτη με 25 έτη προϋπηρεσίας με πραγματικό ή πλασματικό χρόνο ασφάλισης.

Σε πρόωρη σύνταξη μπορούν να βγουν οι μητέρες ανηλίκων. Θα μπορούν να πάρουν πρόωρη σύνταξη πριν από τα 62 έτη και έως και 7 χρόνια.

Θα πρέπει να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις όσοι θέλουν να πάρουν πρόωρη σύνταξη. Σημαντικό είναι να έχουν μέχρι το 2010 ή το 2011 ή το 2012 συμπληρώσει 5.500 ημέρες ασφάλισης ή 25 έτη προϋπηρεσίας με πραγματικό ή πλασματικό χρόνο ασφάλισης.

O απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης μπορεί να εξασφαλιστεί και µε τη διαδικασία εξαγοράς πλασματικών ετών.

Ειδικότερα θα πρέπει να έχουν ανήλικο παιδί μέχρι το 2012 και να είναι παλαιές ασφαλισμένες, δηλαδή να έχουν ασφαλιστεί για πρώτη φορά πριν από το 1993.

Σύνταξη με ανήλικο παιδί
Σύνταξη με ανήλικο παιδί

Επίσης, να έχουν συμπληρώσει τις απαιτούμενες χρονικές προϋποθέσεις, δηλαδή τις 5.500 ημέρες ασφάλισης μέχρι το 2012. Να κατοχυρώνουν το κατά περίπτωση νέο όριο ηλικίας εντός της μεταβατικής περιόδου 2015-2021, ανεξάρτητα από το εάν αυτό το συμπληρώνουν μετά την 1/1/2022.

Τέλος, στις μητέρες του ιδιωτικού τομέα και των ΔΕΚΟ, που ασφαλίστηκαν πριν από το 1992, ο χρόνος παιδιών δεν τους επιτρέπεται να αναγνωριστεί ως πλασματικός για τη συνταξιοδότηση τους με διατάξεις ανήλικου τέκνου, ενώ, αντίθετα, επιτρέπεται για γονείς ανηλίκων του δημόσιου τομέα.

Διαβάστε ακόμα