Ταξίδι με πλοίο: Πότε κάνουμε rapid test και πότε self test;

Μόνο self test γίνονται προς το παρον όσον αφορά στην επιστροφή από τα ταξίδια, με πλοίο. Και αυτό ισχύει μιας και υπάρχει πρόβλημα στο ζήτημα των δυνατοτήτων των νησιών να διεξάγουν τα rapid test.

Τι ισχύει για τα ταξίδια με πλοίο

Από τις 5 Ιουλίου με πλοία προς τα νησιά μπορούν να ταξιδέψουν όσοι έχουν:

πιστοποιητικό εμβολιασμού (έπειτα από παρέλευση 14 ημερών από τη δεύτερη δόση)
πιστοποιητικό νόσησης,
αρνητικό αποτέλεσμα PCR τις τελευταίες 72 ώρες ή
αρνητικό αποτέλεσμα rapid test τις τελευταίες 48 ώρες,
ενώ συμπληρώνεται και το Ερωτηματολόγιο Δήλωσης Υγείας από κάθε επιβάτη, πριν την επιβίβασή του στα πλοία.
Εντός του πλοίου, η πληρότητα στα επιβατηγά θα πρέπει να μην ξεπερνά το 80% της χωρητικότητάς του (και 85% αν υπάρχουν καμπίνες), ενώ σε ποσοστό 50% ανέρχεται η επιτρεπόμενη κάλυψη στο κατάστρωμα. Επιπλέον, οι ανήλικοι 12-17 ετών μπορούν να ταξιδεύουν έχοντας πραγματοποιήσει self-test 24 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδιού.