Τι είναι το θεώρημα μέγιστης και ελάχιστης τιμής;

Το ψάχνουν πολλοί στο διαδίκτυο και έχει να κάνει με τα μαθηματικά. Είναι μια θεωρία μαθηματικών με πολλούς παραμέτρους.

Είναι όρος των μαθηματικών και έχει να κάνει με συναρτήσεις. Αν μια συνάρτηση ݂ είναι συνεχής στο κλειστό διάστημα τότε υπάρχουν δύο τουλάχιστον σημεία στα οποία η ݂ παίρνει την ελάχιστη τιμή ݂και τη μέγιστη τιμή.

Είναι σημαντική η προϋπόθεση ότι η συνάρτηση ݂ πρέπει να είναι συνεχής, αλλά και να ορίζεται σε κλειστό
διάστημα. Αν μία τουλάχιστον από τις δύο συνθήκες δεν ισχύει, τότε δεν ισχύει το θεώρημα μέγιστης-ελάχιστης τιμής.