Τουρισμός για όλους: Πότε θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα;

Μέσα στον Ιούλιο θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα για το πρόγραμμα τουρισμός για όλους.

Σε αυτό το πρόγραμμα μπορούσατε να συμμετάσχετε ως νέος δικαιούχος του έτους 2021.

Εάν δεν είχατε λάβει συμμετοχή το έτος 2020 μέρος στο πρόγραμμα, μπορούσατε να υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής με βάση τον αριθμό που έληγε το ΑΦΜ σας.