Τουρισμός για όλους 2021: Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα;

Οι πίνακες των δικαιούχων αναμένεται να ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.

Τα προσωρινά αποτελέσματα και οι ημερομηνίες δυνατότητας υποβολής ένστασης θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών πριν τα τέλη Ιουλίου 2021.

Θα εξεταστούν ενστάσεις που θα υποβληθούν αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής σύμφωνα με τις οδηγίες που θα αναρτηθούν.

Συγκεκριμένα οι πολίτες μπορούσαν να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στην ηλεκτρονική εφαρμογή www.tourism4all.gov.gr μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης έως 09.07.2021.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες που δημιούργησε η υγειονομική κρίση με τον οριζόντιο αποκλεισμό των μετακινήσεων, επισημαίνεται ότι έχει παραταθεί η ισχύς όλων των vouchers που δεν εξαργυρώθηκαν μέχρι και τις 31/12/2021.