Στο transfer it minedu gov gr οι μετεγγραφές των φοιτητών 2023 – 2024

transfer it minedu gov gr, μετεγγραφεσ φοιτητων 2023, 2024

Στο transfer it minedu gov gr, θα μπορούν να γίνουν οι μετεγγραφές των φοιτητών 2023 – 2024.

Πότε ξεκίνησαν οι μετεγγραφές Φοιτητών για το 2023. Ποια είναι τα κριτήρια και τα δικαιολογητικά και πως θα ενημερωθούν οι φοιτητές; Σε αυτό το άρθρο θα δείτε ποια είναι τα κριτήρια για τις μετεγγραφές φοιτητών στα Πανεπιστήμια για το πανεπιστημιακό έτος 2023 – 2024.

Πριν μερικές μέρες, υπήρξε η έκδοση της εγκυκλίου από το υπουργείο Παιδείας, σχετικά με την υποβολή αιτήσεων για τις μετεγγραφές φοιτητών μεταξύ τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Επισημαίνεται, πως είναι απαραίτητη η σχετική διερεύνηση από τους φοιτητές, καθώς υπάρχουν 93 τμήματα, για τα οποία δεν υπάρχει αντιστοιχία, άρα δεν έχουν τη δυνατότητα για υποβολή αίτησης μετεγγραφής.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται τις ειδικές εφαρμογές στην ηλεκτρονική διεύθυνση (transfer.it.minedu.gov.gr) ή μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου, προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους για τις μετεγγραφές φοιτητών 2023 – 2024.

Για να κάνει ένας φοιτητής μετεγγραφή θα παρθούν υπόψιν πολλά κριτήρια όπως και η ύπαρξη αντιστοιχίας των Τμημάτων.

Ποια τα κριτήρια για τις μετεγγραφές φοιτητών;

Θα παρθούν υπόψιν τα οικονομικά κριτήρια. Όσο χαμηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα υπάρχει, τόσο περισσότερα μόρια δίνονται.

Για παράδειγμα 6 μόρια θα πάρει ένας φοιτητής που έχει ετήσιο κατά κεφαλήν εισόδημα μέχρι 3000 ευρώ. 4 μόρια θα πάρει αν έχει από 3.001 μέχρι 6.000€ ετήσιο κατά κεφαλήν εισόδημα.

Παίζουν ρόλο στις μετεγγραφές στο transfer.it.minedu.gov.gr και κοινωνικά κριτήρια.

Αν για παράδειγμα ένας φοιτητής είναι ορφανός από δύο γονείς ή από τον ένα γονέα, αν είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας, άγαμου γονέα, μέλος τρίτεκνης οικογένειας ή οικογένειας με αναπηρία 67% και άνω ή για κάθε άγαμο τέκνο κάτω των 25 ετών τρίτεκνης ή πολύτεκνης οικογένειας.

Πότε γίνονται μετεγγραφές στα αδέρφια;

Φοιτητής, ο οποίος έχει ένα ή περισσότερα αδέλφια φοιτητές, μπορεί να κάνει αίτηση κατά το πρώτο έτος.

Τα αδέλφια θα πρέπει να σπουδάζουν σε τμήματα και οι γονείς τους να μένουν σε διαφορετικούς νομούς.

Δεν θα πρέπει να είναι κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών και το κατά κεφαλήν εισόδημα του αιτούντος να μην είναι πάνω από 12.500 ευρώ.

Η αίτηση μετεγγραφής είναι ηλεκτρονική και ξεκινά στις αρχές του Οκτωβρίου μετά την έκδοση σχετικής εγκυκλίου από το Υπουργείο Παιδείας.