Καλημέρα! Τι σημαίνει Τρίτη και 13;

Γιατί η Τρίτη και 13 θεωρείται γρουσούζικη;

Όταν συμπίπτει Τρίτη και 13, οι προληπτικοί τη θεωρούν πολύ άτυχη γρουσούζικη ημέρα, όπως είναι η Παρασκευή και 13.

Η Τρίτη θεωρείται γρουσούζικη για την Ελλάδα, καθώς την ημέρα αυτή η Κωνσταντινούπολη έπεσε στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων.

Ο αριθμός «13» θεωρείται κακότυχος καθώς «σπάει την αρμονία» του 12: 12 ήταν οι Θεοί του Ολύμπου, ο Ηρακλής ολοκλήρωσε 12 άθλους, οι 12 φυλές του Ισραήλ, οι 12 μαθητές του Χριστού, 12 Ευαγγέλια κλπ.

Πάντως, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα που η Τρίτη και 13 θεωρείται κακότυχη.