Πως
Πως

Βεβαίωση φοίτησης μαθητή 2024: Πως το εκτυπώνετε;

Πως θα βγάλετε την βεβαίωση φοίτησης μαθητή το 2024 – Που βρίσκεται και τι περιλαμβάνει η βεβαίωση

Βεβαίωση φοίτησης μαθητή 2024
Βεβαίωση φοίτησης μαθητή 2024

Πως θα πάρετε την βεβαίωση φοίτησης μαθητή στα σχολεία;

Ηλεκτρονικά βγαίνει η βεβαίωση φοίτησης μαθητή το 2024 μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Πως θα βγάλετε την βεβαίωση φοίτησης μαθητή το 2024

Θα βγάλετε την βεβαίωση φοίτησης μαθητή το 2024 με απλές κινήσεις.

Με κωδικούς Taxisnet γίνεται η είσοδος ηλεκτρονικά και αυτόματα χορηγείται η βεβαίωση φοίτησης μαθητή με απόφαση των συναρμόδιων υπουργών Παιδείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Κάθε χρήστης μπορεί να πάρει βεβαιώσεις φοίτησης μαθητή είτε για τον εαυτό του ατομικά, είτε για τα ανήλικα παιδιά του.

Τι περιλαμβάνει η βεβαίωση φοίτησης μαθητή το 2024

Η βεβαίωση φοίτησης μαθητή το 2024 περιλαμβάνει:

α) Στοιχεία ταυτοποίησης του μαθητή ή της μαθήτριας (ονοματεπώνυμο μαθητή και ονοματεπώνυμο πατέρα και μητέρας),

β) στοιχεία του σχολείου φοίτησης (όνομα σχολείου φοίτησης, τάξη εγγραφής στο τρέχον σχολικό έτος, περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης του σχολείου, διεύθυνση σχολείου, ΤΚ, τηλέφωνο, email).

Που βρίσκεται την βεβαίωση φοίτησης μαθητή το 2024

Η βεβαίωση φοίτησης μαθητή βρίσκεται στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή «Θυρίδες στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης» απόφαση του υπουργού Επικρατείας.

Για να μπείτε στην ηλεκτρονική εφαρμογή απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίηση του χρήστη με τη χρήση των κωδικών– διαπιστευτηρίων.

Ειδικότερα, για τους ανήλικους μαθητές θα μπουν στην ειδική εφαρμογή οι γονείς.

Οι παραπάνω βεβαιώσεις γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτές από όλους τους φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες.

Η βεβαίωση διαθέτει τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του gov.gr και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε έντυπη μορφή.

Στην έντυπη μορφή της δεν χρειάζεται επικύρωση και επιβεβαιώνεται με την εφαρμογή εγκυρότητας εγγράφων του gov.gr.

Στο παραπάνω άρθρο, μάθατε πως θα βγάλετε την βεβαίωση φοίτησης μαθητή το 2024 αλλά και που βρίσκεται και τι περιλαμβάνει η βεβαίωση.