Βγήκαν τα αποτελέσματα για την προκήρυξη 1ΕΑ 2022

Βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα από ΑΣΕΠ για τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και την προκήρυξη 1ΕΑ2022

Στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, θα βρείτε τον προσωρινό αξιολογικό πίνακα κατάταξης και απορριπτέων της Προκήρυξης 1ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ.

Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου Α.Μ. υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική αίτηση. Με τον αριθμό σας θα διασταυρώσετε αν ανήκετε στους δικαιούχους ή στους απορριπτέους.

Προκήρυξη 1ΕΑ 2022 αποτελέσματα
Προκήρυξη 1ΕΑ 2022 αποτελέσματα

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ μέχρι την 1η Αυγούστου 2022. Θα ακολουθήσετε τη διαδρομή: www.asep.gr > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Ένσταση.

Για την ένσταση απαιτείται και παράβολο είκοσι ευρώ (20€), άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται.

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών ενστάσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ ακολουθώντας τον σύνδεσμο ή τηλεφωνικά.