Βγήκαν τα αποτελέσματα για την προκήρυξη ΑΣΕΠ 8Κ 2021

Βγήκαν τα οριστικά αποτελέσματα για την προκήρυξη 8Κ 2021 και αυτό θα πρέπει να κάνουν όσοι έδωσαν μέσω ΑΣΕΠ

Έχει να κάνει με θέσεις εργασίας και πρόκειται για 41 μόνιμες προσλήψεις στον ΟΑΕΔ.

Την Δευτέρα 8 Αυγούστου εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 8Κ/2021. Οι επιτυχόντες θα προσληφθούν σε σαράντα ένα θέσεις τακτικού προσωπικού τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις εταιρείες προστασίας ανηλίκων Αθηνών και Πειραιά που ανήκουν στο υπουργείο δικαιοσύνης και στον ΟΑΕΔ που ανήκει στο υπουργείο εργασίας και κοινωνικών υποθέσεων.

ΑΣΕΠ 8Κ 2021
ΑΣΕΠ 8Κ 2021

Οι πίνακες διοριστέων της προκήρυξης 8κ 2021, απεστάλησαν στο εθνικό τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Οι απορριπτέοι υποψήφιοι της προκήρυξης 8Κ 2021, εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου ( δηλαδή το Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Τα στοιχεία ταυτοποίησης των υποψηφίων της προκήρυξης 8Κ 2021 που εμπίπτουν σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων εμφανίζονται με αστερίσκους.

Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην προκήρυξη.