Βοήθεια στο σπίτι προκήρυξη

Βοήθεια στο σπίτι προκήρυξη

Μονιμοποίηση ακούγεται ότι θα γίνει στο σύνολο των εργαζομένων του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Η προκήρυξη αυτή, δίνει την ευκαιρία στους Δήμους να αγκαλιάσει πιο πολύ τους δημότες τους που έχουν ανάγκη και χρειάζονται βοήθεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα βρουν εργασία 2.909 άτομα που είχαν κάνει αίτηση για την προκήρυξη βοήθεια στο σπίτι. Πρόκειται για επιτυχόντες πανεπιστημιακής, τεχνολογικής, δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης και περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες διοριστέων για την εν λόγω προκήρυξη. (Διαβάστε όλα τα νέα του newse για τις προκηρύξεις).

Υποψήφιοι, οι οποίοι είχαν υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στη προκήρυξη βοήθεια στο σπίτι και περιλαμβάνονταν στους πίνακες κατάταξης της προκήρυξης αλλά όχι στους οριστικούς πίνακες διοριστέων, προσλαμβάνονται σε προσωποπαγείς θέσεις τακτικού προσωπικού των οικείων δήμων και του ίδιου κλάδου και ειδικότητας αντίστοιχη με τη θέση για την οποία υπέβαλαν αίτηση.

Αυτοί οι υποψήφιοι, για την προκήρυξη βοήθεια στο σπίτι, θα πρέπει να υποβάλουν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εν λόγω διάταξη, αίτηση στο ΑΣΕΠ έως και τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023 κατά προτίμηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email:[email protected]).