Βοήθεια στο σπίτι προκήρυξη: Σε λίγες μέρες τα προσωρινά αποτελέσματα

Βοήθεια στο σπίτι προκήρυξη: Σε λίγες μέρες τα προσωρινά αποτελέσματα

Ολοκληρώθηκε η προθεσμία για την υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης για την προκήρυξη βοήθεια στο σπίτι.

Σε λίγες θα βγουν τα προσωρινά αποτελέσματα για τις προσλήψεις που αφορά στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, δύο χιλιάδων εννιακοσίων εννέα (2.909) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της Χώρας.