Αποτελέσματα voucher 30-49: Πότε βγαίνουν;

Ακόμα να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα voucher 30-49;

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα για το Voucher για Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων Ηλικίας 30 έως 49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής.

Οι ωφελούμενοι θα είναι 10.000.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (trainingvoucher) και περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις:

  • μεταποίησης / βιομηχανίας, κατασκευών,
  • υγείας- πρόνοιας,
  • τουρισμού και επισιτισμού

Δικαιούχοι είναι 10.000 άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών στους τομείς τεχνικών επαγγελμάτων.

Αναμένουμε τον χρονικό ορίζοντα που θα συγκροτηθεί το Οριστικό Μητρώο ωφελούμενων, το οποίο δημοσιεύεται στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.